Chính sách bảo mật của HouseForRentVn.com

GIỚI THIỆU
Chúng tôi vận hành HouseForRentVn.com (Trang web trực tuyến) trên máy tính để bàn, thiết bị di động, máy tính bảng và ứng dụng (bao gồm mọi tên miền phụ).
Chính sách bảo mật này đưa ra cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin cá nhân. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, đăng ký các dịch vụ của chúng tôi hoặc ký kết thỏa thuận với chúng tôi liên quan đến Trang web, bạn sẽ được đọc và đồng ý thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, xử lý và xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để bạn được cập nhật về mọi thay đổi.

TRÁCH NHIỆM RIÊNG TƯ
Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân Việt Nam 2015 (Luật An toàn thông tin mạng 2015 tại Việt Nam) và bất kỳ luật, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn hoặc ghi chú hướng dẫn nào có thể được ban hành theo thời gian (tùy từng trường hợp) (Luật riêng tư của Pháp).
Trong việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi bị ràng buộc bởi Luật riêng tư, bao gồm các nguyên tắc / nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam và các quy định về quyền riêng tư hiện hành.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn, nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, email, giới tính, nghề nghiệp, sở thích cá nhân và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp. Đối với một số dịch vụ và sản phẩm, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn để cho phép xác minh danh tính của bạn, bao gồm thông tin từ hộ chiếu, giấy phép lái xe và thẻ chăm sóc sức khỏe và thẻ giảm giá. Nếu bạn truy cập bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi thông qua một trang mạng xã hội như Facebook, chúng tôi sẽ thu thập thông tin hạn chế do trang mạng xã hội đó cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên người dùng, ID trang web và địa chỉ email.
Bạn bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi tên, thông tin liên hệ và các chi tiết khác được đánh dấu là bắt buộc theo yêu cầu của chúng tôi. Nếu bạn chọn không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân bắt buộc nào được yêu cầu hoặc muốn rút lại sự đồng ý của bạn hoặc hạn chế đáng kể việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý rằng (mặc dù có bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và chúng tôi), chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và sản phẩm.
Nếu bạn là cổ đông của HouseForRentVn.com, HouseForRentVn.com (hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó) có thể thu thập thông tin về cổ phần của bạn, chi tiết ngân hàng và số hồ sơ thuế để thanh toán cổ tức và các khoản khác. Nếu bạn đăng ký các dịch vụ cảnh báo trên Trang web HouseForRentVn.com, chúng tôi có thể thu thập tên và địa chỉ email của bạn.
Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi liên quan đến cơ hội việc làm, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc làm và lịch sử học tập của bạn.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân về bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu liên quan đến hoạt động của bạn trên Trang web và Trang web HouseForRentVn.com (bao gồm địa chỉ IP) thông qua các công nghệ theo dõi như cookie, đèn hiệu web và phần mềm đo lường hoặc dữ liệu liên quan để khảo sát trả lời.
Bạn thừa nhận rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi thu thập từ bạn, là thông tin hoặc thông tin của riêng bạn mà bạn đã được phép cung cấp cho chúng tôi.

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng không giới hạn ở:

đăng ký sử dụng Trang web hoặc các bộ phận của chúng thông qua tài khoản của bạn trên Trang web;
đăng nhập để sử dụng Trang web của chúng tôi thông qua tài khoản trang mạng xã hội của bạn (phiên bản SNS);
đăng ký để nhận Thông báo / tài liệu điện tử và điền vào các biểu mẫu, khảo sát ứng dụng hoặc nghiên cứu, tham gia các chương trình khuyến mãi và thi đấu trên Trang web hoặc trang web của các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi;
liên hệ với chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, báo cáo sự cố với Trang web, yêu cầu các dịch vụ tiếp theo hoặc tìm kiếm sự trợ giúp của chúng tôi;
đăng hoặc đóng góp tài liệu trên trang web của chúng tôi;
bằng cách tiết lộ thông tin cho các cơ quan thu nợ để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bạn nợ chúng tôi; và
nộp đơn xin cơ hội việc làm với chúng tôi trực tiếp, thông qua trang SNS (ví dụ: LinkedIn) hoặc thông qua các trọng tài được chỉ định của bạn.
HouseForRentVn.com có ​​thể thu thập thông tin cá nhân về bạn nếu bạn:

là một cổ đông của HouseForRentVn.com, sau đó HouseForRentVn.com có ​​thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba (ví dụ, bao gồm cả việc thu thập thông tin từ nhà đăng ký chia sẻ hoặc chia sẻ kế hoạch của nó); và
đăng ký để nhận thông báo qua email, thông cáo truyền thông và các tin tức khác liên quan đến chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các cơ quan có liên quan của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tốt hơn hoặc phù hợp hơn cho bạn.

CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập phần lớn cho mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, trả lời các câu hỏi của bạn, tạo và duy trì tài khoản của bạn và đảm bảo bạn tuân thủ và tuân thủ các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi.
Cụ thể hơn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà nó đã thu thập để:

đảm bảo rằng nội dung từ Trang web được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn;
cung cấp một dịch vụ hoặc sản phẩm tốt hơn hoặc phù hợp hơn cho bạn, ví dụ bằng cách tự động điền các biểu mẫu trên Trang web khi bạn yêu cầu các đại lý bất động sản được chọn;
kết hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ các nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, cookie hoặc đèn hiệu web để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn hoặc phù hợp hơn và được cá nhân hóa và để cải thiện chất lượng dịch vụ và dịch vụ của bên thứ ba . Ví dụ: chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu hành vi mà chúng tôi đã thu thập về bạn thông qua việc sử dụng cookie hoặc đèn hiệu web và kết hợp nó với thông tin cá nhân của bạn từ các yêu cầu bạn gửi cho bên thứ ba thông qua trang web của chúng tôi;
cá nhân hóa và tùy chỉnh các dịch vụ, trải nghiệm, quảng cáo và nội dung mà bạn xem và tham gia trên Trang web hoặc trang web của các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi;
trả lời hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ, sản phẩm, thông tin và hỗ trợ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;
liên hệ với bạn để tiến hành khảo sát, nghiên cứu và phản hồi về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc Trang web;
xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web của chúng tôi thông qua tài khoản SNS của bạn và nhắc nhở bạn về mật khẩu và tên người dùng của bạn;
cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy;
giúp thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi;
thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và
sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong tiếp thị trực tiếp và / hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người khác để đạt được và / hoặc để người đó sử dụng trong tiếp thị trực tiếp như được nêu trong phần SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐỂ TIẾP THỊ MỤC TIÊU CỦA BẠN bên dưới.
Nếu tất cả hoặc một phần thông tin này không được cung cấp, chúng tôi có thể không thể cung cấp các dịch vụ này.
Nếu bạn là cổ đông của HouseForRentVn.com, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

liên lạc và tuân thủ với chúng tôi nghĩa vụ pháp lý của bạn với các cổ đông của mình và xử lý các khoản thanh toán cho họ; và
cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của mình cung cấp cho nó các dịch vụ liên quan đến chúng tôi Đăng ký chia sẻ và nhóm chia sẻ nhân viên nhóm.
Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi liên quan đến cơ hội việc làm với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

xem xét bạn cho vị trí mà bạn đã gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc bất kỳ vị trí nào khác hoặc sẽ có sẵn trong tương lai;
trả lời bạn liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào trong tương lai bạn thực hiện cho một cơ hội việc làm với chúng tôi; và
liên hệ với các trọng tài của bạn để thu thập thông tin mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi thu thập về bạn để xem xét bạn về các cơ hội việc làm với chúng tôi.

SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐỂ TIẾP THỊ MỤC ĐÍCH
Chúng ta có thể:

sử dụng thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, số điện thoại dân cư và địa chỉ email) để cung cấp cho bạn thông tin về ưu đãi, khuyến mãi, hàng hóa hoặc dịch vụ và để tiếp thị trực tiếp bất động sản, đầu tư và / hoặc sản phẩm tài chính / dịch vụ (và chúng tôi không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn), điều mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm; và
cung cấp thông tin cá nhân của bạn (bao gồm tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, số điện thoại dân cư và địa chỉ email) cho (i) đại lý hoặc đại lý bất động sản, nhà phát triển bất động sản, nhà xây dựng, nhà điều hành cộng đồng hưu trí, chủ nhà, nhà cung cấp tài chính và đầu tư có danh sách hoặc quảng cáo trên trang web của chúng tôi và bạn đã yêu cầu thông tin từ bằng cách gửi yêu cầu; và (ii) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (để họ có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu trực tiếp từ họ hoặc để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi) để đạt được và / hoặc để người đó sử dụng trong tiếp thị trực tiếp bất động sản, đầu tư và / hoặc các sản phẩm / dịch vụ tài chính (và chúng tôi không thể cung cấp dữ liệu trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bạn đối với điều khoản dự định); và
chia sẻ thông tin của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, số điện thoại dân cư và địa chỉ email) với chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba khác (là khách hàng hoặc công ty dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ) để họ có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu bao gồm liên hệ với bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chúng tôi không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp hoặc chia sẻ thông tin của bạn với người khác để tiếp thị trực tiếp trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để yêu cầu thông tin của bạn không được sử dụng để tiếp thị trực tiếp trong tương lai trong các giao tiếp của chúng tôi với bạn.

CHÚNG TÔI tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho chúng tôi, các cơ quan có liên quan của chúng tôi là công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

cho các đại lý hoặc đại lý bất động sản, nhà phát triển bất động sản, nhà xây dựng, nhà điều hành cộng đồng hưu trí, chủ nhà, nhà cung cấp tài chính và đầu tư có danh sách hoặc quảng cáo trên trang web của chúng tôi và bạn đã yêu cầu thông tin từ bằng cách gửi yêu cầu;
cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (là khách hàng hoặc công ty dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của chúng tôi) để họ có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu trực tiếp từ họ hoặc giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nếu bạn là cổ đông, để chia sẻ nhà đăng ký và nhà cung cấp dịch vụ quản lý gói chia sẻ). Nếu bạn đã đăng ký một dịch vụ thông qua hệ điều hành trên thiết bị di động của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn ở dịch vụ Google Hiện hành của Google), chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin như lịch sử tìm kiếm của bạn cho Google. Bạn có thể từ chối chúng tôi cung cấp thông tin đó cho Google thông qua hệ điều hành trên thiết bị di động của bạn;
cho các bên thứ ba nơi bạn đã yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm từ họ;
kết hợp với việc bán hoặc chuyển nhượng tương tự của một doanh nghiệp;
công chúng, chính phủ hoặc cơ quan quản lý có liên quan, đại diện pháp lý của chúng tôi hoặc các bên liên quan khác, trong những tình huống đặc biệt mà chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để giúp xác định, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai làm tổn thương, gây thương tích hoặc can thiệp ( cố ý hoặc vô ý) với quyền hoặc tài sản của chúng tôi, người dùng hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó; và
trong trường hợp chúng tôi được ủy quyền hoặc yêu cầu của pháp luật để làm như vậy.
Nếu bạn yêu cầu thông tin từ bất kỳ tổ chức nào thông qua Trang web của chúng tôi, bạn sẽ cần kiểm tra chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách các tổ chức này thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, xử lý hoặc xử lý thông tin cá nhân bạn cung cấp cho họ thông qua Trang web của chúng tôi.

TIẾT LỘ VÀ BẢO QUẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN BÊN NGOÀI QUỐC GIA CỦA BẠN
Thông tin cá nhân được gửi bởi khách hàng và khách truy cập vào Trang web của chúng tôi và trang web của chúng tôi có thể được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại quốc gia của bạn hoặc tại các trung tâm dữ liệu của bộ xử lý dữ liệu thuê ngoài của REA với các trung tâm dữ liệu ở Úc, Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á. Chúng tôi chuyển dữ liệu bên ngoài quốc gia cư trú của bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để có được dịch vụ lưu trữ, sao lưu và truy xuất dữ liệu an toàn và để cung cấp dịch vụ. REA đã thực hiện các chính sách và quy trình để bảo vệ việc lưu trữ và xử lý dữ liệu an toàn với các công ty liên quan và đã xác minh các thỏa thuận bảo mật của các bộ xử lý dữ liệu thuê ngoài của mình. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn bên ngoài quốc gia cư trú của bạn cho các mục đích được mô tả ở trên.
Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc thực hiện các biện pháp khác để làm như vậy, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba khác (là khách hàng hoặc công ty dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) của bạn quốc gia cư trú theo Luật riêng tư để họ có thể cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bạn yêu cầu, bao gồm liên hệ với bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ.

BẢO VỆ
Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp bảo vệ và sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, sửa đổi và tiết lộ trái phép. Nhân viên, nhà thầu, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống thông tin của chúng tôi, có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi xem xét và cập nhật các biện pháp bảo mật theo các công nghệ hiện tại. Thật không may, không có dữ liệu truyền qua internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn.

ĐÚNG VÀ TIẾP CẬN
Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tất cả các bước hợp lý để giữ cho chính xác và cập nhật, bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn. Nếu bất cứ lúc nào, bạn phát hiện ra rằng thông tin về bạn là không chính xác hoặc bạn muốn xem lại và xác nhận tính chính xác của thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
Bạn cũng có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn, theo các trường hợp ngoại lệ nhất định theo quy định của pháp luật. Để yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Bạn cũng có thể thông báo cho chúng tôi để hạn chế xử lý hoặc ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện quyền này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT
Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng của mình một hệ thống công bằng và có trách nhiệm trong việc xử lý các khiếu nại.
Nếu bất cứ lúc nào bạn có bất kỳ mối quan tâm, khiếu nại hoặc câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư hoặc hoạt động của REA, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ Privacyofficer_asia@rea-group.com để chúng tôi có thể giải quyết các mối lo ngại của bạn.
Cán bộ quyền riêng tư của chúng tôi sẽ xem xét truy vấn của bạn và nỗ lực trả lời bạn kịp thời.

COOKIES VÀ WEB BEACONS
Chúng tôi sử dụng cookie, đèn hiệu web và phần mềm và công cụ đo lường trên Trang web và các nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba của chúng tôi như các đối tác phân tích, quảng cáo hoặc phục vụ quảng cáo cũng vậy. Chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, đèn hiệu web và phần mềm và công cụ đo lường theo Chính sách bảo mật này. Điều này bao gồm sử dụng thông tin để báo cáo thống kê, phân tích xu hướng, quản trị dịch vụ của chúng tôi, chẩn đoán sự cố và nhắm mục tiêu và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba khác sử dụng cookie và đèn hiệu web của riêng họ để thu thập thông tin về các lượt truy cập của bạn vào Trang web. Chúng tôi không kiểm soát các cookie như vậy và việc sử dụng chúng.
Chúng tôi có thể kết hợp cookie, thông tin được thu thập thông qua cookie và đèn hiệu web trên Trang web với thông tin khác (bao gồm thông tin được thu thập bởi bên thứ ba bằng cookie và đèn hiệu web của riêng họ và cung cấp cookie và thông tin của chúng tôi cho bên thứ ba) và sử dụng dịch vụ phân tích - để cung cấp các dịch vụ và quảng cáo tốt hơn hoặc phù hợp hơn cho bạn trên Trang web, trang web của chúng tôi và các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba khác có thể làm tương tự để cung cấp các dịch vụ và quảng cáo phù hợp hơn cho bạn thông qua các trang web khác mà bạn có thể truy cập.

LỰA CHỌN COOKIE
Nếu bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc phần mềm và công cụ đo lường, bạn có thể xóa hoặc từ chối Cookies hoặc một số tính năng của phần mềm đo thông qua trình duyệt hoặc phần cài đặt của thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn . Vô hiệu hóa các tính năng này có thể khiến một số chức năng trên Trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ không hoạt động đúng.

ỨNG DỤNG, WIDGET HOẶC LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC
Chúng tôi cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài Trang web, cũng như các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng cho phép một số bên thứ ba hiển thị các tiện ích và ứng dụng trên Trang web của chúng tôi cho phép bạn tương tác và chia sẻ nội dung bao gồm các nút phương tiện truyền thông xã hội như chia sẻ trên Facebook và thích, Twitter, Pinterest và Google+. Các trang web, ứng dụng và widget được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hành vi của các công ty được liên kết với Trang web hoặc bộ sưu tập thông tin của họ thông qua các ứng dụng hoặc widget của bên thứ ba này. Trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, hoặc sử dụng các ứng dụng hoặc widget này, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web đó và các biện pháp kiểm soát và thu thập dữ liệu của bên thứ ba có liên quan trong chính sách bảo mật của họ.

NGƯỜI DÙNG DỰA VÀO KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU
Nếu bạn truy cập Trang web của chúng tôi từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có thể có các quyền bổ sung theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung, là Quy định 2016/679 (GDPR) liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn (như được định nghĩa trong Điều 4 của GDPR).

Khi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi có thể theo dõi hoạt động của bạn trên Trang web bằng các quy trình tự động, bao gồm cả mục đích đếm việc sử dụng Trang web của chúng tôi và tạo hồ sơ đối tượng. Chúng tôi làm điều này để cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp và phù hợp hơn, bao gồm để hiển thị cho bạn các thuộc tính phù hợp hơn.

Ngoài các quyền khác được quy định trong Chính sách bảo mật này, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể:

yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn;
yêu cầu một bản sao Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng điện tử có cấu trúc;
yêu cầu chúng tôi cập nhật mọi dữ liệu cá nhân không chính xác mà chúng tôi có về bạn;
yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý Dữ liệu cá nhân, ví dụ nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập độ chính xác của nó hoặc lý do xử lý dữ liệu đó;
phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
yêu cầu chúng tôi xóa mọi Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, tuân theo mọi nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn; và
rút lại sự đồng ý của bạn để xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Khi bạn đã rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không còn xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích ban đầu mà bạn đã đồng ý, trừ khi chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ việc xử lý Dữ liệu Cá nhân nào dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút tiền.
Trường hợp Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra ngoài EEA, dữ liệu đó sẽ chỉ được chuyển đến các quốc gia được xác định là cung cấp bảo vệ đầy đủ cho Dữ liệu cá nhân hoặc cho bên thứ ba nơi chúng tôi đã phê duyệt các cơ chế chuyển giao để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn - tức là , bằng cách tham gia vào các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, hoặc bằng cách đảm bảo thực thể được chứng nhận Privacy Shield (để chuyển cho các bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ).

Để biết thêm thông tin hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu EEA theo GDPR, vui lòng liên hệ với HouseForRentVnAgent@gmail.com.

NGÔN NGỮ
Nếu có phiên bản không phải tiếng Anh của Chính sách quyền riêng tư này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng nếu có sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ địa phương nào.