Hướng dẫn sử dụng dành cho Người nước ngoài - Người thuê

1. Làm thế nào để tôi có thể tìm thấy một bất động sản cho thuê phù hợp?

How to find an accommodation?

     Để tìm được một bất động sản cho thuê phù hợp trên hệ thống HouseForRentVn.com bạn thực hiện theo các bước sau:

     + Bước 1: Bạn cần truy cập vào trang chủ của website HouseForRentVn.com.

     + Bước 2: Bạn cần sử dụng thanh công cụ đặt lọc như hình trên để tiến hành tìm kiếm bất động sản mà bạn muốn thuê hoặc mua.

Trong đó:

     + Khu vực 1: Bạn có thể chọn kiểu thương mại của bất động sản đó như: nhóm bất động sản cho thuê (Rent), hoặc bán (sale), hoặc cả hai (Rent and Sale hoặc All).

     + Khu vực 2: Bạn hãy nhập vị trí của bất động sản mà bạn cần tìm, có thể là Quận, huyện, phường, xã hoặc tên loại hình bất động sản bạn cần tìm...

     + Khu vực 3: Bạn hãy chọn kiểu bất động sản mà bạn cần tìm như: căn hộ, căn hộ dịch vụ, nhà ở, văn phòng, khách sạn...

     + Khu vực 4: Chọn loại diện tích của bất động sản mà bạn muốn tìm.

     + Sau khi chọn xong, bạn nhấn vào nút Search (Tìm kiếm) hoặc nút Show on map (hiển thị trên bản đồ) để tiến hành đặt lọc, kết quả đặt lọc là các bất động sản phù hợp tiêu chí đặt lọc (tìm kiếm) mà bạn vừa thiết lập ở 4 khu vực trên.

Chú ý:

     + Bạn có thể sử dụng khung cửa sổ Custom Filters (Tìm kiếm nâng cao) ở bên tay phải của trang chủ để tiến hành tìm bất động sản phù hợp với yêu cầu của bạn.

     + Bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi ngôn ngữ ở mé trên cùng bên tay phải để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt cho thuận tiện.

2. Làm thế nào để tôi có thể đặt thuê/mua bất động sản?

     Để đặt thuê hoặc mua bất động sản, bạn tiến hành thực hiện theo các bước sau:

   + Bước 1: Bạn tiến hành kích chuột vào bất động sản phù hợp trong danh sách kết quả trả về mà bạn vừa thực hiện ở mục 1 phía trên.

   + Bước 2: Bạn tiến hành nhập yêu cầu đặt thuê/mua bất động sản vào khung cửa sổ Enquiry form(Form yêu cầu) ở bên tay phải cửa sổ hiện hành (Cửa sổ liệt kê thông tin chi tiết của bất động sản).

==>Khi bạn hoàn thành việc đặt thuê/mua bất động sản từ các bước trên thì Chủ nhà hoặc Chủ đầu tư hoặc Đại lý hoặc nhà môi giới sẽ liên hệ trực tiếp với bạn ngay khi có thể.

Chú ý:

     Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với người đăng bất động sản đó theo thông tin ở khung cửa sổ Đại lý.

Processing!

Ảnh